วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

การปลูกแตงกวาไร้สารพิษขั้นตอนการปลูกแตงกวาไร้สารพิษ

1. เพาะกล้าเตรียมดินในถาดเพาะ แกลบดำ ดินร่วน น้ำฉี่หมักรำข้าว ไตรโคเดอร์มา 10 วันย้ายปลูก
2. เตรียมแปลง หมักดิน วางสายน้ำหยด คลุมผ้าพลาสติก หรือให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์
3. การให้น้ำและบำรุง หลังปลูกให้ปุ๋ยน้ำหรือสารชีวภาพเร่งทางใบ 4 ชนิด คือ
   1) น้ำหมักนมพร่องมันเนย ( 1: 1 = นมต่อน้ำตาลทรายแดง)
   2) น้ำส้มควันไม้
   3) เชื้อราไตรโคเดอร์มาหมักด้วยกากน้ำตาล ไม่น้อยกว่า 12 ช.ม.
   4) สารจับใบ(แอฟซ่า ของแอมเวย์) หรือสารชีวภาพอื่นๆ เช่น น้ำมันพืช
สารทั้้ง 4 ชนิดนี้ ให้ผสมฉีดพ่นรวมกัน ในอัตราส่วนผสมกับน้ำ 1: 500-1000 ยกเว้นสารจับใบอาจใช้แต่น้อยกว่าได้
4. ช่วงออกดอกให้สังเกตเกสร ให้เว้นฉีดพ่น แล้วเร่งสารชีวภาพ 4 ชนิดเหมือนเดิม หลังปลูก45 วัน เริ่มเก็บผลได้นานต่อไปอีก 2-3 เดือน
5.ศัตรูแตงกวา ได้แก่ แมลงเต่าทอง และหนอนม้วนใบ ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้
6.ช่วงฤดูที่เหมาะกับการปลูกแตงกวา คือ ช่วงต้นและปลายฤดูฝน ช่วงฝนชุกไม่ควรปลูกเพราะเกิดโรครากเน่าแสดงความคิดเห็น