วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ล้างพิษแบบหมอเขียว

เป็นการจัดคอร์สสุขภาพโดยทีมงานจากคณะผู้ที่กำลังศึกษาแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมแบบพุทธ(ลูกศิษย์หมอเขียว) ด้วยการเปิดตำราจากพระไตรปิฎก ในพระสูตรต่างๆ ของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการรักษาดูแลตนเอง "อัตตาหิอัตโนถาโถ" ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ที่พุทธสถานสีมาอโศก ผู้ที่กำลังศึกษาในแนวทางของหมอเขียว ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้รับใช้กลุ่ม คือคุณวรัทยา หรือคุณอิน โทร.086-1847879

ผู้ช่วยงานคุณอิน ที่สีมาอโศกได้แก่
๑. คุณฟ้าปลื้ม หรือครูตุ่ง โทร.087-1797989
๒. คุณลิบ โทร.085-7635511

กำหนดการล้างพิษของคอร์สสุขภาพวิถีธรรมแบบหมอเขียว ที่สีมาอโศก(ยังไม่มีกำหนดการ)

ภาพจากการจัดคอร์ส ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
รายละเอียดตารางกิจกรรม ของหมอเขียวให้คลิกที่นี่
http://www.morkeaw.net/k-table-course.html

ข้อควรทราบก่อนการสมัครเข้าค่ายสุขภาพ
๑. กรณีผู้ป่วยหนักขอความกรุณาให้ญาติมาเรียนรู้เพื่อไปดูแลหรือแนะนำผู้ป่วย เนื่องจากทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น"หมอดูแลตัวเอง"
๒.กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๓.ทางชุมชนสีมาอโศก ร่วมกับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์(zero waste) ร่วมรณรงค์ลด หรือ งดการใช้ถุงพลาสติก โดยการนำถุงผ้ามาใช้แทน เพื่อรักษาโลกและโรคร้อน
๔. หากผู้เข้ารับการอบรมสะดวก กรุณานำอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งต่าง ๆ มาเอง
สำหรับการอบรม ณ ชุมชนสีมาอโศก จังหวัดนครราชสีมา ขอความกรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกของผู้เข้าอบรม

๕. กรุณาศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ได้ที่ http://www.morkeaw.net/images-2/handbook-pdf.pdf หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ 

ตารางกิจกรรม http://www.morkeaw.net/k-table-course.html

๖. เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม กรุณาตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าร่วมรับการอบรมได้ตลอดจนจบค่าย

แผนผังแสดงเส้นทางไปชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก

แสดงความคิดเห็น